Плиноинсталатери

Плиноинсталатери

Потребно образование

  • Четиригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Задолженија на работното место

Плиноинсталатерите инсталираат и поправаат цевки за пренос на течности или гасови до/од и во рамки на претпријатија, домаќинства и фабрики.

Потребно образование при вработување

  • Четиригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

14, 305 МКД

Слободни работни местa

  • 88 АВРСМ