Плиноинсталатери

Плиноинсталатери

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредбената група занимања за завршни градежни работи и сродни градежни работници каде спаѓаат водоинсталатери и инсталатери на цевки, изнесувала 20.740 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 96 проценти од огласите за водоинсталатери и инсталатери на цевки се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

 

Задолженија на работното место

Плиноинсталатерите инсталираат и поправаат цевки за пренос на течности или гасови до/од и во рамки на претпријатија, домаќинства и фабрики.

Потребно образование при вработување

  • Четиригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

113 АВРСМ