Општи доктори по медицина

Општи доктори по медицина

Изгледи за вработување

Побарувачката за општите доктори по медицина е поврзана со зголемувањето на бројот на приватни болници или даватели за здравствени услуги во последните години кај нас и во светот. Очекувањата се дека побарувачката за овие занимања во делот на здравствената дејност ќе се зголемат во текот на наредните години како резултат на се поголемиот интерест за инвестиции во здравствени установи и болници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Специјалисти доктори по медицина –  2212

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Општите доктори по медицина спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа и применуваат научни знаења од областа на општата медицина и ја одржуваат општата здравствена состојба на луѓето во заедницата. Тие, раководејќи се од медицинската етика, учат и дијагностицираат различни видови на болести, физички повреди, ментални нарушувања и лекуваат со примена на принципите и процедурите на модерната медицина, надгледуваат болни лица, едуцираат и водат истражувачки активности.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

60.503 МКД

Слободни работни местa

135