НОВИНАРИ

НОВИНАРИ

Распоред на работата

Повеќето новинари, работат со полно работно време. Во 2021 година според податоците од АВРСМ, околу 98% од регистрираните вработени новинари, биле вработени на полно работно време. Новинарите работат и дополнителни часови или ги менуваат работните распореди со цел да ги завршат своите работни задачи кои често се временски непредвидливи. Во новинарството не постои прецизно работно време бидејќи медиумите покриваат настани 24 часа, поради што новинарите работат и навечер, како и за време на викенди и на празници.

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Новинарите истражуваат, анкетираат, толкуваат, пишуваат и пренесуваат вести и јавни односи преку весниците, телевизијата, радиото и други медиуми.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.436 МКД

Слободни работни местa

32