НОВИНАРИ

НОВИНАРИ

Просечна месечна нето заработувачка

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Писатели, новинари и лингвисти каде спаѓаат Новинарите, изнесувала 28.436 денари во октомври 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2021 година, околу 97 проценти од огласите за новинари се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Новинарите истражуваат, анкетираат, толкуваат, пишуваат и пренесуваат вести и јавни односи преку весниците, телевизијата, радиото и други медиуми.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.436 МКД

Слободни работни местa

32