НОВИНАРИ

НОВИНАРИ

Повреди и болести

Работењето на стории за природни катастрофи или војни или пак, за состојби од висок ризик може да ги доведат новинарите во опасни ситуации, загрозувајќи ја нивната безбедност. Покрај тоа, новинарите честопати можат да се соочат со притисок или стрес кога се обидуваат да ги исполнат крајните рокови зададени од медиумот или кога известуваат за „црни“ лошите вести.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Новинарите истражуваат, анкетираат, толкуваат, пишуваат и пренесуваат вести и јавни односи преку весниците, телевизијата, радиото и други медиуми.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.436 МКД

Слободни работни местa

32