Канцелариски надгледувачи

Канцелариски надгледувачи

Активности

Канцелариските надгледувачи ги надгледуваат, координираат и контролираат работните активности на канцелариските работници за внес на податоци и пишување.

 

Задачите вклучуваат:

  • поставување на планираната работа и извршување и координирање на активностите помеѓу вработените;
  • подредување и прегледување на работата на вработените службеници следејќи ги нивните работни должности, обработка и чување на забелешки и досиеја;
  • употреба на канцелариски и административни вештини;
  • ракување со телефони и телефонски централи;
  • решавање на сродни проблеми, подготовка и поднесување на извештаи;
  • обучување и давање на инструкции за работните должности и безбедносните процедури;
  • поставување на работни норми и оценување на вработените за извршената работа;
  • регрутирање на кадри, интервјуирање и избор на вработените;
  • вршење на сродни задачи;
  • надзор на други работници.

 

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

3341.01 Администратор

3341.02 Организатор на патувања

3341.03 Туристички аниматор

3341.04 Посредник за патувања

3341.05 Надгледувач на службеници

3341.06 Надгледувач на внесувач на податоци

3341.07 Раководител на смена

 

(Извор: Национална класификација на занимања, ISCO -08, www.stat.gov.mk)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Канцелариските надгледувачи ги надгледуваат, координираат и контролираат работните активности на канцелариските работници за внес на податоци и пишување.

Потребно образование при вработување

– Средно образование

– Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

33.237 МКД

Слободни работни местa

722