Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања