ИМА ГОЛЕМА ВЕРОЈАТНОСТ ДА БИДЕШ УСПЕШЕН КАКО

ДИСПЕЧЕР ВО ПАТЕН СООБРАЌАЈ

Повеќе

ПОМОШНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

Повеќе

Квиз за професионална ориентација

Овој квиз се однесува на десет од најбараните занимања во Северна Македонија. Резултатот е само почетен чекор кон твојата финална одлука.

Разговарај со кариерен советник за да дознаеш во која професиja би бил успешен/на. Договори средба со сертифициран кариерен советник од Асоцијацијата на советници за кариера АСК: www.ask.org.mk / askariera@gmail.com