ИМА ГОЛЕМА ВЕРОЈАТНОСТ ДА БИДЕШ УСПЕШЕН КАКО

ЗАВАРУВАЧ

Повеќе

Ракувач со машини за прехрамбени и слични производи

Повеќе

Квиз за професионална ориентација

Овој квиз се однесува на десет од најбараните занимања во Северна Македонија. Резултатот е само почетен чекор кон твојата финална одлука.

Разговарај со кариерен советник за да дознаеш во која професиja би бил успешен/на. Договори средба со сертифициран кариерен советник од Асоцијацијата на советници за кариера АСК: www.ask.org.mk / askariera@gmail.com