За нас

Zanimanja.mk е информативно-едукативна платформа, која содржи профили со корисни информации за повеќето занимања во земјава и редовно се надополнува со нови профили и податоци. Платформата е посветена и на промовирање на стручните занимања што бараат одредена техничка подготовка: фризери, пекари, заварувачи, електричари и многу други практични вештини за кои пазарот на труд има голема потреба.

Под мотото „(С)најди се со стручно“, сакаме да го поттикнеме интересот за стручните занимања и образование како одлична можност за професионална реализација, брзо вработување, самовработување и кариерен напредок.

Твоето занимање

Previous Next

Алатничари и сродни занимања

Градежни инженери

Дизајнери на производи и облека

Техничари за електротехника

Фризери

Медицински сестри

Ветеринари

Ракувачи на машини за прехрамбени и слични производи

Механичари и монтери на моторни возила

Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

Новинари

Програмери за апликација

Стручњаци за маркетинг и реклама

Производители на млечни производи

Заварувачи и сечачи со пламен

Транспортни службеници

Шанкери

Стоматолози

Инженери за животна средина

Електроинженери

Аналитичари на менаџмент и организација

Систем администратори

Техничари за машинство и сродни занимања

Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Оператори за внес на податоци

Магационери и сродни занимања

Фасадери и гипсари

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Рудари и каменокршачи

Возачи на автомобили,такси-возила и комбиња

Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

Сметководители

Службеници во книговодство

Келнери

Пекари

Негуватели на болни лица во домашни услови

Помошници за здравствена грижа

Ѕидари

Готвачи

Плиноинсталатери

Развивачи на софтвер

Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен

Помошници во продажба во продавници

Техничари и асистенти за физиотерапија

Фармацевти

Квиз за професионална ориентација

Овој квиз се однесува на десет од најбараните занимања во Република Северна Македонија.

Целта на квизот е да ти помогне да ги осознаеш твоите вистински интереси и афинитети, кои можат да го отворат патот кон твојата идна кариера. Одвои петнаесетина минути од твоето време и внимателно пополни го квизот од твојот компјутер.

Откако ќе ги добиеш резултатите од квизот, препорачуваме разговор со стручно лице, кариерен советник од Асоцијацијата на советници за кариера АСК (www.ask.org.mk), што ќе ти помогне полесно да го направиш изборот на твојата идна кариера.

При изборот на идна кариера, потребни ни се информации и стручна помош, со што си ги зголемуваме шансите да дојдеме до работа што ќе ја сакаме и во која ќе бидеме успешни.

Среќно!